Micro 100

= I lager = Beställningsvara = Tillfälligt slut
Plastdunk 25 L 15010025
Beskrivning
Användningsområde
Micro 100 är en lösningsmedelsfri mikroemulsion med unika egenskaper. Den är uppbyggd av syntetiska estrar och löser effektivt upp olja, tjära, asfalt och intorkad vegetabilisk olja. Löser
även trycksvärta och de flesta förekommande tryckfärger.
Produkten är ett utmärkt avfettningsmedel inom industrin för rengöring av t ex maskiner,
verkstadsgolv etc.
Varumärke
Strovels
Bruksanvisning
Pålägges lämpligast med lågtrycksspruta och får därefter verka i 10 - 30 min före avsköljning.
Dosering
Spädning 1 -10 % med vatten.
I extrema fall kan produkten användas i koncentrat.
Lagring och hållbarhet
Förvaras i originalemballage i normal rumstemperatur.
Copyright © 2020 Clemondo AB.