Toggla navigering

Alkades

= I lager = Beställningsvara = Tillfälligt slut
25 kg Plastdunk 12070025
Användningsområde
Används inom livsmedelsindustrin för att säkerställa mikrobiologisk avdödning
Varumärke
Strovels
Användningsområde

Används inom livsmedelsindustrin för att säkerställa den mikrobiologiska avdödningen på maskiner, arbetsytor, redskap väggar, golv och dylikt.

Högeffektivt desinfektionsmedel mot bakterier, jäst, mögel och alger. Aktiv substans är kvartär ammoniumförening.
Lägsta halt för att avdöda microorganismerna
Referens microorganismer Koncentration Alkades (%)
Gram-
Psedomonas Aeruginosa 0,387
Escherichia Coli 0,057
Escherichia Coli EHEC 0,155
Salmonella Typhimurium 0,090
Campylobacter Jejuni 0,031
Yersinia Enterocolitica 0,039
Gram+
Staphylycoccus Aureus 0,026
Enterococcus Hirae 0,023
Listeria Monocytogenes 0,026
Fungi
Candida Albicans 0,116
Aspergillus Niger (ATCC 9642) 0,412

Varumärke
Strovels
Spädes med vatten enligt bruksanvisning. Tillse att ytan är väl rengjord. Applicera med lågtrycksspruta e dyl jämnt över ytan. Vertikala ytor påförs nedifrån och upp. Verkningstid 5-15 minuter. 5 min (bakterier), 15 minuter (mögel och svamp & alger). Avsluta med noggrann avsköljning under lågt vattentryck. För att motverka tillväxt av resistenta bakterier, använd växelvis annat desinfektionsmedel. Dosering Livsmedelsindustri - med eftersköljning med vatten : upp till 3%. Generell algborttagning - kylrum, fuktiga lokaler, bryggor : upp till 1%. Lagring och hållbarhet Förvaras i orginalemballage i rumstemperatur. Förvaras frostfritt.

Vi levererar endast obrutna kartonger. Antal per kartong varierar beroende på produkt.

© 2019 Clemondo AB