Toggla navigering

Anticorit LSB

= I lager = Beställningsvara = Tillfälligt slut
205 L Plåtfat 82086
Användningsområde
Rostskyddsolja med smörjande egenskaper för skydd av rullager under lagring och transport.
Varumärke
Fuchs
Användningsområde

Anticorit LSB är en tixotropisk rostskyddsolja med smörjande egenskaper för skydd av rullager under lagring och transport. Uppfyller rullagerindustrins rostskyddskrav samt är kompatibel med efterföljande smörjmedel. Efterlämnar en ca 10 µm tjock droppfri oljig film med ca 3 års korrosionsskyddande verkan vid lagring inomhus eller upp till 1 år utomhus under tak.

  • Tixotropisk oljefilm
  • Innehåller ej lösningsmedel
  • smörjande egenskaper
  • Kompatibel med smörjmedel
  • Utmärkt för stora rullager
  • Högpenetrerande förmåga
  • Mycket hög flampunkt
  • Reducerar missljud
  • Långtidsskyddande oljefilm
Varumärke
Fuchs
Tillse att ytan är väl rengjord. Appliceras genom doppning eller med sprayutrustning, pensel, borste e dyl. Påför medlet jämnt över ytan, antingen flödigt eller i två lager för optimalt skydd. Skyddsfilmen kan vid behov avlägsnas med lösningsmedel eller med alkaliskt industritvättmedel. Rekommenderad arbetstemperatur är 50°C för bästa skyddsfilm. Används koncentrerat och bör ej förtunnas. Ej blandbar med vatten. Täckförmåga ca 100 m²/liter vid 10 µm filmtjocklek.

Vi levererar endast obrutna kartonger. Antal per kartong varierar beroende på produkt.

© 2019 Clemondo AB