Toggla navigering

Anticorit Rp 4107 S

= I lager = Beställningsvara = Tillfälligt slut
205 L Plåtfat 82250
Användningsområde
Tixotropisk bariumfri rostskyddsolja för kallvalsat stål
Varumärke
Fuchs
Användningsområde
BESTÄLLNINGS VARA, 6 VECKORS LEVERANSTID. MINSTA ORDER 3000 LITER.   Anticorit RP 4107 S är en tixotropisk bariumfri rostskyddsolja för kallvalsat stål. Oljan har utmärkta egenskaper avseende dragning samt filmstabilitet på vertikala ytor. Lämlig för skydd av halvfabrikat under kallagring och transport. Ger en ca 14 µm tjock oljefilm med ca 2 års rostskyddseffekt inomhus eller upp till 3 månader utomhus under tak.
  • Tixotropisk oljefilm
  • Innehåller ej barium eller lösningsmedel
  • Mycket hög flampunkt
  • Lätt att tvätta bort
  • Lämplig för halvfabrikat
  • Bra filmbyggande egenskaper
  • Goda dragoljeegenskaper
  • Utmärkt för kallvalsat stål
Uppfyller stålindustrins korrosionsskyddskrav.
Varumärke
Fuchs
Tillse att ytan är väl rengjord. Appliceras genom doppning eller med sprayutrustning, pensel, borste e dyl. Vid elektrostatisk sprayapplikation bör temperaturen ej understiga +40°C. Påför medlet jämnt över ytan. Skyddsfilmen kan vid behov avlägsnas med lösningsmedel eller med alkaliskt industritvättmedel. Används koncentrerat och bör ej förtunnas. Ej blandbar med vatten. Täckförmåga ca 60 m²/liter vid 14 µm filmtjocklek.

Vi levererar endast obrutna kartonger. Antal per kartong varierar beroende på produkt.

© 2019 Clemondo AB