Toggla navigering

Autosafe 648

= I lager = Beställningsvara = Tillfälligt slut
600 L IBC 10420600
5 L Plastdunk 10420005
205 L Plastfat 10420210
25 L Plastdunk 10420025
Användningsområde
Kraftfullt alkaliskt avfettningsmedel för fordonstvätt och industriell rengöring
Miljömärkning
Kemikaliesvepet
Varumärke
Lahega
Användningsområde
Autosafe 648 är ett kraftfullt medelskummande alkaliskt avfettningsmedel för fordonstvätt och industriell rengöring. Produkten är godkänd av Kemikaliesvepet. Det avlägsnar snabbt fet smuts, trafikfilm och annan vägsmuts. Produkten har låg metallpåverkan.  pH-värde koncentrat: >13
pH-värde (brukslösning): ca 12,9 vid 10%
Miljömärkning
Kemikaliesvepet
Varumärke
Lahega
1. Applicera med lågtrycksspruta eller enligt anläggningens/maskinens anvisningar. 2. Låt medlet verka någon minut. Vid behov bearbeta ytan med en borste. 3. Högtryckstvätta och avsluta med noggrann avspolning med lågt vattentryck. Späds med vatten i förhållande 1:7-1:20 (5-15%) Applicera aldrig på varm yta och förhindra intorkning. Iakttag försiktighet på omlackerat och känsliga metaller. Provtvättning rekommenderas. Förvaras frostfritt.

Vi levererar endast obrutna kartonger. Antal per kartong varierar beroende på produkt.

© 2019 Clemondo AB