Clemondo värderingar

"Tillsammans är vi Clemondo" beskriver vem vi är och våra gemensamma värderingar, det vill säga vår företagskultur. Vi är ett företag som har utvecklats genom ett gott lagarbete, där varje insats har betydelse. Det handlar om engagemang, delaktighet, öppen dialog och återkoppling. Vi är ett starkt team som strävar mot gemensamma affärsmål.

Kundnära och lyhörda

Vi lyssnar på våra kunder. Vi stöttar, utbildar och ger dem den kvalitet och service de vill ha. Vi är konsekventa, proaktivt och konstruktiva.

Engagemang och driv

Vi arbetar mot tydliga mål, tar egna initiativ, ser möjligheter i problem och vågar göra fel men lär av våra misstag.

Mer lag än jag

Vi samarbetar över gränserna, stöttar varandra och drar nytta av varandras kunskaper och kraften i att vi är olika.

Öppna och ärliga

Vi respekterar varandra, är raka och tydliga, ger varandra återkoppling och har förtroende för varandra.

Lönsamhet ger möjligheter

Vi tänker långsiktigt och utvecklar verksamheten varje dag. Vi är affärsmässiga och offensiva, baserar beslut på fakta och skapar lönsamhet genom ökat kundvärde. Genom att vara kostnadsmedvetna skapar vi utrymme att satsa.