Lahega fastighet flygfoto

Våra affärsområden

Våra kunder finns i diametralt olika verksamhetsområden. För att på bästa sätt tillmötesgå deras behov och krav är vår försäljningsorganisation därför indelad i följande fyra affärsområden:

Fordon

Affärsområde Fordon

Fordonsvård

Inom området Fordonsvård utvecklar, tillverkar och marknadsför vi produkter och tillbehör för konsumenter och professionella bilvårdare. Vi lägger stora resurser på att utveckla kompletta sortiment för rekonditionering av bilens alla ytor, lack, vinyl, gummi, textil, glas m m. Vårt välkända varumärke Prorange är idag ett begrepp inom professionell bilvård.

Våra professionella kunder erbjuder vi utbildningar på vårt Prorange Education Center, Helsingborg.

Baserat på varumärket Prorange – ett vinnande koncept med hög kvalitet för proffs – har vi utvecklat varumärket Autorange –  ready-to-use-produkter för konsumenter. Vi marknadsför och säljer det till våra återförsäljare som du hittar under huvudnavigering och Återförsäljare.

Fordonstvätt 

Området innefattar produkter och tjänster – som marknadsförs under varumärket WashEye – för högeffektiv och miljöanpassad fordonstvätt för både person- och lastbilar. Styrkan i affärsområdet avspeglar Lahegas tänkande – helhetslösningar för maskin, service, kemi och miljö.

Hygien

Affärsområde Hygien 

Livsmedel

Sortimentet består av lågskummande, medelskummande, hög­skummande, alkaliska och sura produkter samt desinfektionsmedel med aktiva substanser av olika typer.

De alkaliska och sura rengöringsmedlen är uppbyggda av funktionsnamn beroende på om produkten är alkalisk, sur eller desinficerande efterföljt av dess skumegenskap. 

Produkter som är formulerade av våra erfarna kemister och anpassade efter gällande lagar, förordningar och EU-direktiv. 

Vård

Med en blandning av gedigen kompetens och lång erfarenhet av tillverkning av hudvårdsprodukter, startade vi utvecklingen av vårt varumärke LIV år 2000. Produktsortimentet omfattar rengörande, desinficerande och vårdande produkter för hud och ytor.
Produktutveckling och tillverkning sker i Helsingborg, där vi även lagerhåller våra produkter. Vi ligger hela tiden i frontlinjen med produktutveckling för att uppfylla de krav som ställs av såväl myndighter som kunder.
 

Industri

Affärsområde Industri 

Produkter som löser problem, eller problem för våra produkter att lösa? Med mer än 12 000 olika industrikemikalier och smörjmedelsartiklar är det inom affärsområdet våra kunders behov, problem och önskemål som styr valet av vara och tjänst inom affärs.

Rätt Produkt i rätt Applikation, tillsammans med rätt Uppföljning och rätt Kompetens, blir till ett helhetskoncept. Ett koncept som gör din verksamhet kostnadseffektiv och därmed också konkurrenskraftig. Som en totalleverantör tillhandahåller vi, Lahega Kemi, allt detta i ett paket.

Varumärket Ratema har under trettio år varit synonymt med miljöanpassade industrikemikalier och skärvätske­produkter. Inriktningen har sedan starten varit på helsyntestiska produkter och innovation. Ratemas helsyntetiska skärvätskor är unika i sitt slag. Varumärket Ratema är synonymt med högkvalitativa produkter med minimal yttre miljöpåverkan. 

Private Label

Affärsområde PrivateLabel 

Vi producerar till några av Sveriges största företag och varumärken. Genom vårt Private-Label-koncept ger vi dig möjlighet att utveckla – eller bygga – ditt egna varumärke. Konceptet – Your Brand By Lahega™ – inkluderar alla processteg från idé till färdig produkt. Vi investerar både tid och engagemang på att tillsammans utveckla ett sortiment som på längre sikt stärker Ert varumärke, profil och företagsvärde. Genom vår samlade kompetens om marknad, utveckling, lagstiftning, miljö och produktion av kemisk- tekniska produkter levererar vi en trygg helhetslösning.
En produkt har givetvis ett pris och ett värde utifrån de fysiska komponenterna den består av. Men för att få fram produktens verkliga värde måste du även addera till de mjuka värden som finns före, under och efter produktionen. Vårt recept för att du skall få grepp om helheten, är en modell i sju steg där du tydligt ser vad som ingår.