Lahega fastighet flygfoto

Katastrofen på Balkan

Maj 2014

Det kom ett mail till oss – från en distriktssköterska i Växjö Kommun – som bad om hjälp till de som drabbats av katastrofen på Balkan.

Röda Korset räknar med att över en miljon människor har drabbats av översvämningarna i Serbien, Bosnien-Hercegovina och viss utsträckning Kroatien och Slovenien. De varnar också för de hälsorisker som de drabbade utsätt för i samband med att avlopp översvämmas och rent vatten inte går att få tag på. När vattnet så småningom drar sig tillbaka och värmen stiger ökar risken för sjukdomar som magsjuka, hepatit m.m. 

Vi bryr oss om vår omvärld och försöker göra skillnad där vi kan. För att hjälpa skänker vi därför handdesinfektions- och ytdesinfektionsmedel. Vi hoppas att vårt bidrag kan göra något för att förhindra smittspridningen av ovannämnda sjukdomar och att det ska hjälpa dem som befinner sig mitt i katastrofen.