Toggla navigering

Glykol D20

= I lager = Beställningsvara = Tillfälligt slut
210 kg Plåtfat 11060208
26 kg Plastdunk 11060025
Användningsområde
Köldbärarglykol speciellt utvecklad för kyl- och värmepumpar
Varumärke
Strovels
Användningsområde
Glykol D20 är en propylenbaserad köldbärarglykol speciellt utvecklad för kyl- och värmepumpar. Lämplig för indirekta markvärmesystem samt som sekundär energibärare för solpaneler, klimatkontrollsystem, energiåtervinning, kyl- och fryssystem. Ger ett långtidsverkande skydd mot frost, korrosion, överhettning och bakterietillväxt. God materialkompatibilitet och användbar inom livsmedelsanknutna verksamheter.
Varumärke
Strovels
Används i enlighet med anläggningens anvisningar. Blandbar med flertalet andra propylenbaserade köldbärarglykoler av motsvarande kvalitet. Tillse att systemet är rengjort och fyll därefter upp under avluftning med erforderlig mängd brukslösning utan att överfylla. Kontrollera regelbundet vätskenivån. Späds med normalt kranvatten understigande 8 dH° före påfyllning. Undvik att överdosera. Rekommenderad v/v inblandning: 35 - 70%. Fryspunkt Dosering  - 15 °C 32,7 vol %  - 25 °C 43,6 vol %  - 30 °C 47,7 vol %  - 40 °C 54,4 vol % - 45 °C 57,7 vol % - 55 °C 65,6 vol %

Vi levererar endast obrutna kartonger. Antal per kartong varierar beroende på produkt.

© 2019 Clemondo AB