MINSKA MILJÖPÅVERKAN

0

VÅR VISION: NOLLBARHET

 - Noll utsläpp till luft

 - Noll negativ inverkan på arbetsmiljö

 - Noll förorening av vatten

 - Noll utsläpp till mark

Vi har alla ett ansvar. Och vi tänker ta vårt.

Vår ambition är att vi 2030 ska ha noll utsläpp till mark, vatten och luft
under tillverkning, transport och användande. Vi kallar det för Nollbarhet.
Nu tar vi ytterligare ett steg mot den visionen. Greenium är en unik typ av rengöringsprodukter som är växtbaserad. Det minskar inte bara miljöpåverkan, utan gör dem dessutom mer effektiva.

Redo att ta ett rejält kliv mot en nollbar framtid?

Med Greenium är det enklare än någonsin.

Copyright © 2020 Clemondo AB.