HELT VEGETABILISKT. UPP TILL 40% EFFEKTIVARE.

Vi bestämde oss för att göra skillnad på riktigt

När man pratar om att en produkt är mest håll- bar brukar det innebära att den är minst skadlig. Men vi bestämde oss för att sätta ribban betyd- ligt högre. Vi ville utveckla en serie rengörings- medel som faktiskt inte har någon miljöpåverkan alls. Utan att kompromissa med effektiviteten. Resultatet blev Lahega Greenium, en helt veg- etabilisk produktserie för fordonsvård som har upp till 95% lägre miljöpåverkan jämfört med traditionella petroleumbaserade produkter. Samtidigt som de i många fall är 40% effektivare.

Revolutionerande resultat

Men är det lika effektivt som petroleumbase- rad rengöring? Faktum är att Lahega Greenium visat sig vara mycket effektivare än traditionella produkter. Bland annat blev borstmotståndet 37% lägre och glansen upplevdes bättre. Mindre slitage och snyggare resultat helt enkelt. Utan att behöva öka dosering eller verkningstid. Lahega Greenium förbättrar även arbetsmiljön
i och med att produkterna inte innehåller några petroleumbaserade lösningsmedel. Det gör dem lågaromatiska, mindre fräna i doften och bidrar till en bättre luftkvalitet.

Hur fungerar det?

Alla rengöringsmedel innehåller tensider, ett ämne som gör att olja och vatten kan blandas. Normalt
är dessa tillverkade av förfinad diesel som sedan rinner ut i avloppet. Vi lyckades hitta ett sätt att byta ut dem mot enbart vegetabiliska tensider. Dessu- tom valde vi enbart RSPO-certifierade tensider vilket garanterar att de är hållbart framställda.

VARFÖR LAHEGA GREENIUM?

Upp till

95%

mindre miljöpåverkan jämfört med

traditionella rengöringsmedel


37%

lägre borstmotstånd spar material,

pengar och personal

Upp till

50%

bättre utsläppsvärden. Snabb-

separerande enligt IVL II test


100%

av testpersonerna upplever en

betydligt bättre glans än konventionella medel

FÖLJANDE PRODUKTER FINNS I GREENIUM

Kallavfettning

Lågaromatiskt & snappseparerande

Alkalisk avfettning Plus

Högskummande med glanseffekt

Shampo

Effektiv avrinning & glanseffekt

Fälgrent

Högeffektivt & förtjockat

Alkalisk avfettning

Normalskummande med glanseffekt

Spolarvätska

Koncentrerad & biologiskt baserad

Copyright © 2020 Clemondo AB.