Toggla navigering


Det ÄR skillnad på sprit och sprit!


YT- OCH HANDDESINFEKTION 
MED GODKÄNDA EN-TESTER

I 5 LITERSDUNKAR, SAMT 1 LITERSFLASKOR

Testade enligt flertalet EN-standarder som påvisar desinfektionens effektivitet mot framförallt sjukdomsframkallande mikroorganismerNu i lager, kontakta [email protected] för beställning!

 Ytdesinfektion DES +72

 Handdesinfektion DES 75

Ett etanolbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid (rengörande verkan). Ytan ska vara helt torr innan desinfektionsmedlet används. Handskar av nitril bör användas.

Godkänd enligt följande EN-tester:

13624, 13727, 14476 (Murin Noro smutsig yta, DVDV ren yta, Vaccin ren yta. Har visat sig ha effekt mot Adeno och Polio på rena ytor (log reduktion 3,16 och 2,17)), 1276, 1650, 16615 (Fourfield)

En etanolbaserad handdesinfektion. Innehåller 75% alkohol och en noga avvägd mängd återfuktare för att förhindra uttorkning. Används koncentrerad på händerna.

Godkänd enligt följande EN-tester:

1500, 13624 (Candida), 14476 (BVDV, Vaccin virus, Murin Noro), 14348

17230005: 5 L

17230001: 1 L

17140005: 5 L

17140001: 1 L

© 2019 Clemondo AB