Toggla navigering

Du har väl hört att vi nu lanserar ett 2-komponents keramiskt lackskydd? Vi har efter noggrann research och många tester slutligen funnit en formulering som svarar upp mot de högt ställda krav vi har på funktion och effekt utan att ge avkall på god arbetsmiljö för användarna. Nu är Ceramicguard XL här!

Ceramicguard XL ger fantas­tiskt glansdjup och vattenavstötning och extra lång hållbarhet på 36 månader. Dessutom skyddar den hårda ytan mot virvlande partiklar i trafiken och det bildas färre smårepor i lacken. Önskas ännu mer glansdjup så kan steg 1 läggas i tre lager.

© 2019 Clemondo AB