Toggla navigering

Hydro Floc

= I lager = Beställningsvara = Tillfälligt slut
266 kg Plastfat 12940200
33 kg Plastdunk 12940025
Användningsområde
Fällningsmedel för vattenreningsanläggningar.
Varumärke
Lahega
Användningsområde
Flockningsmedel för rening av recirkulerande avloppsvatten från biltvättanläggningar. Medlet klumpar ihop föroreningar med liten partikelstorlek till flockar som sjunker till botten och bildar slam i sedimenteringsbassängerna.
Varumärke
Lahega
Används i enlighet med reningsanläggningens anvisningar. Dosera in medlet kontinuerligt under noggrann blandning. Börja med startdosering under några veckor och vid behov justera därefter doseringen. För optimal effekt bör det återvunna vattnets pH-värde ligga i intervallet 7,5-8,5.

Vi levererar endast obrutna kartonger. Antal per kartong varierar beroende på produkt.

© 2019 Clemondo AB