Toggla navigering

Hydro Floc Fe

= I lager = Beställningsvara = Tillfälligt slut
36 kg Plastdunk 46181
284 kg Plastfat 46180
Användningsområde
Fällningsmedel för vattenreningsanläggningar - järnklorid 40%
Varumärke
Lahega
Användningsområde
Fällningsmedel baserat på aktiva järnföreningar för rening av recirkulerande avloppsvatten från biltvättanläggningar. Fäller ut smutspartiklar, fosfor, och viss tungmetall som efter flockbildning påskyndar sedimenteringsprocessen. 
Varumärke
Lahega
Används i enlighet med reningsanläggningens anvisningar. För optimal effekt pH-justeras avloppsvattnet till ca 8. Tillsätt under noggrann blandning. Börja med en startdosering och korrigera därefter vid behov. Kontrollera regelbundet att det återvunna vattnets pH-värde före tvätt ligger i intervallet 7-8.

Vi levererar endast obrutna kartonger. Antal per kartong varierar beroende på produkt.

© 2019 Clemondo AB