Viktigt att tänka på för att minska risken att smittas av Corona-virus

I dagsläget talar det mesta för att nära kontakt mellan människor krävs för att viruset ska kunna smitta. (folkhälsomyndigheten.se). Coronaviruset orsakar feber, symptom i andningsvägarna och hosta.

Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar god handhygien där man tvättar händerna med tvål och vatten och torkar händerna tills de är torra.

Därefter rekommenderas att använda handdesinfektion för att minska risken för att viruset ska spridas.

Copyright © 2020 Clemondo AB.