Lahega header värdefullt vetande

Lahega lanserar ett komplett Svanenmärkt produktsortiment

Ladda ner...Pressrelease

Skandinaviens första 

Svanenmärkta produktserie för manuell fordonstvätt

Lahega Kemi AB i Helsingborg intensifierar sitt miljöarbete och lanserar nu Skandinaviens första Svanenmärkta produktsortiment inom manuell fordonstvätt för proffs.

Miljömärket Svanen är det mest kända i Sverige och intresset för Svanenmärkta bilvårdsprodukter ökar stadigt. Lahegas nya sortiment för manuell fordonstvätt uppfyller alla de hårda miljö-, hälsooch klimatkrav som Svanenmärkning kräver. Eftersom denna typ av produkter leds ut i vattenmiljö är det viktigt att de lätt bryts ned och inte är giftiga, samtidigt som de måste var lika bra eller bättre än konventionella produkter. Därför finns det även krav på produkternas funktion inom Svanenmärkning.

– I vårt nya sortiment finns till exempel produkter för kallavfettning, där vi bytt ut petroleum mot vegetabiliska råvaror, säger Dan Viberg, försäljningschef för Fordonsprodukter på Lahega. Produkten ger inget tillskott till oljeindex i oljeavskiljaren, som en petroleumbaserad kallavfettning gör. Vidare har vi tagit fram alkaliska avfettningsmedel med olika styrkor, ett högskummande handschampo för tvätt av personbilar, husvagnar och motorcyklar samt ett alkaliskt fälgrengöringsmedel. Som sagt, det är ett komplett Svanenmärkt koncept, som minskar påverkan på miljö och hälsa.

Kompetens inom hållbarhet

Lahegas produktionsanläggning ligger i Helsingborg och här sker ett löpande arbete för att vidareutveckla produkter genom att byta ut olika råvaror till mer hållbara alternativ. Det är just denna satsning som gjort att flera produkter idag är Svanenmärkta. Men Lahega är inte bara ett produktföretag utan i allra högsta grad ett kunskapsföretag, som erbjuder rådgivning, utbildning och praktisk support kring produkter och dosering, vilket hjälper kunderna att minska produkternas miljöpåverkan.

”Rädda världen lite grann varje dag”

I år firar Svanen 25 år med kampanjen ”Rädda världen lite grann varje dag”. Lahega medverkar genom att informera om sitt nya Svanenmärkta sortiment för manuell fordonstvätt. – Som ett led i vårt miljöarbete för att minska fordonstvättens påverkan på miljön kommer vi att informera om vårt nya Svanenmärkta sortiment för manuell tvätt, som kommer att bidra till en hållbar utveckling och rädda världen lite grann varje dag, avslutar Dan Viberg.

Produkter

Bilagor:

Bild 1. Lahegas Svanenmärkta sortiment.

Bildtext: Skandinaviens första Svanenmärkta produktsortiment inom manuell fordonstvätt för proffs.

Bild 2. Manuell fordonstvätt

Presskontakt:

Lahega Kemi AB

Torbjörn Ljungqvist

Product Account Manager

Mobile phone (+46) 705 89 39 35

E-mail torbjorn.ljungqvist@lahega.se

Lahega Kemi AB är svensk marknadsledare inom rengörings- och underhållsprodukter för bland annat fordonssektorn, livsmedelsindustrin, metallindustrin samt vårdhygienartiklar till offentlig sektor. Produkterna tillverkas i Lahegas moderna produktionsanläggning i Helsingborg. Under snart ett halvt sekel har företaget ständigt vidareutvecklat produktsortimentet för att leva upp till nya kvalitets- och miljökrav. Lahegas affärsidé är att vara kunders naturliga samarbetspartner för effektiva helhetslösningar inom formulerad kemi.