Högtryckstvätt

Strovels - Dokument och trycksaker

StrovelsNedan finns dokument för varumärket Strovels. Vi hoppas att dokumenten är till nytta för dig som köper våra produkter för tillverknings-, underhålls och livsmedelsindustrin.

Säkerhetsdatablad och produktspecifik information hittar du under respektive produkt på produktsidan.


download Strovels Produktblad Fågel 2018-02-06


download Strovels Produktblad Fisk 2018-02-06


download Strovels Produktblad Chark 2018-02-06


download Strovels Livsmedelsbroschyr 2018-02-05


download Strovels Industribroschyr 2018-02-05


download Strovels Produktbroschyr Industri 2018-02-05


download Frågeformulär Korrosionsskydd 2015-08-10


När du väljer produkter för korrosionsskydd är det viktigt att välja produkter anpassade för de förutsättningar som finns och de krav som ställs, material, transport, klimat, lagringstider etc.   Vi har tagit fram ett formulär med viktiga frågor som bör ställas före val av korrosionsskydd.

download Matris skärvätskor 2014-11-25


Skärvätskematrisen ger en överblick av Lahegas skärvätskeportfölj. Du ser innehållet i produkten samt vilka metaller skärvätskorna ska användas till.

download Frågeformulär Drag-, Stans- och Formvätskor 2014-11-21


När du väljer formvätskor är det viktigt att du väljer en vätska som är anpassad för den typ av process du utför i din verksamhet och att den är kompatibel med övriga produkter i bearbetningsprocessen. Vi har tagit fram ett formulär med viktiga frågor du bör ställa innan du väljer form,- stans- eller dragvätska.

download Frågeformulär Skärvätskor 2014-11-20


När du väljer skärvätska är det viktigt att du väljer en som är anpassad för den typ av process du utför i din verksamhet. För bästa kostnadseffektivitet och kvalitet är det valet viktigt och att du får rätt typ för rätt applikation. Vi har tagit fram ett formulär med viktiga frågor du bör ställa innan du väljer skärvätska.

download Frågeformulär Rengöring och Avfettning 2014-11-20


När du väljer produkter för rengöring och avfettning är det viktigt att du väljer produkter som är rätt för din verksamhet och de detaljer du vill rengöra. Vi har tagit fram ett formulär med viktiga frågor du bör ställa innan du väljer rengöringsprodukter.

download Frågeformulär Fetter 2014-11-18


När du väljer smörjfett är det viktigt att du väljer ett fett som är anpassat för den typ av process du utför i din verksamhet. För bästa kostnadseffektivitet och kvalitet är det valet viktigt och att du får rätt typ för rätt applikation. Vi har tagit fram ett formulär med viktiga frågor du bör ställa innan du väljer fett.

download Frågeformulär Industrismörjmedel 2014-11-12


När du väljer industrismörjmedel är det viktigt att du väljer ett smörjmedel som är anpassat för den typ av process du utför i din verksamhet. För bästa kostnadseffektivitet och kvalitet är det valet viktigt och att du får rätt typ för rätt applikation. Vi har tagit fram ett formulär med viktiga frågor du bör ställa innan du väljer smörjmedel.

download Skärvätskor och vattenkvalitet 2013-11-28


Vid beredning av skärvätskor är det viktigt att det vatten man använder är av god kvalitet, annars fungerar inte skärvätskan optimalt. Vad innebär då ”god vattenkvalitet”? Vi ger dig svaret.

download Beredning av skärvätskor 2013-11-27


Vet du vilken blandningsprocess du bör genomgå innan du använder din skärvätska? Vi ger dig svaret...

download Vilken skärvätska passar Dig? 2013-11-27


Att hitta rätt skärvätska för din applikation kan vara svårt, särskilt när det finns många snarlika alternativ att välja mellan. Läs vår artikel där vi ger dig tips på vad du bör tänka på när du ska välja skärvätska.

download Hantera skärvätskor rätt 2013-11-27


Visste du att hand- och hudvård är viktigt vid hantering av skärvätskor? Ibland räcker det inte med enbart skyddsutrustning, du kan ändå behöva vårda din hud och dina händer. Vi ger dig tips på försiktighetsåtgärder att implementera på din arbetsplats samt förklarar vikten av rätt hudvård.

download Skärvätskans funktioner 2013-11-27


Vet du vilka funktioner en skärvätska har? Vi ger dig svaret...

download Byte av skärvätskor 2013-11-27


Oavsett vilken typ av skärvätska du använder måste du förr eller senare byta ut den. I denna artikel berättar vi vad du bör tänka på vid byte av olika typer av skärvätskor.

download Olika skärvätsketyper 2013-11-26


Det finns en mängd olika sorters skärvätskor och det kan vara svårt att veta vad som är skillnaden mellan dem, samt om det finns specifika för- eller nackdelar med de olika sorterna. Vi hjälper dig navigera i djungeln och listar olika sorter samt vad som särskiljer varje enskild skärvätska.

download Korrosion 2013-11-25


Korrosion är resultatet av kemisk eller elektrokemisk reaktion mellan ett material och dess omgivande miljö. VLäs vår artikel om fenomenet.

download Guide skärvätskor 2013-06-12


Ratema skärvätskeguide ger dig en överblick av Lahegas skärvätskeportfölj. I Skärvätskeguiden får du en grov uppskattning om vilken typ av bearbetning som skärvätskan är designad för. Guiden ger dig även refraktormeterindex, pH och viskositet för produkterna.