Högtryckstvätt

Nytt förstärkt erbjudande för fordonstvätt

Vi har i tidigare informerat om att vi nu samlar vår produktportfölj under tre starka varumärken; Lahega, Liv och Strovels. Syftet med detta arbete är att skapa ett ännu starkare och tydligare erbjudande. 

Lahega - nu med 70% miljögodkända produkter för effektiv fordonstvätt

Vi har nu tagit det bästa vi har från tidigare Lahega och A Clean Partner när det gäller fordonstvätt och satt samman i ett nytt starkt samlat sortiment. Fokus har varit att kunna erbjuda en bredd i sortimentet som tillfredställer många olika behov av effektiva lösningar men också en bredd när det gäller miljögodkända produkter. Det innebär att ca 70% av tvättprodukterna i det nya sortimetet har miljöbedömts och godkänts av extern part. En naturlig konsekvens av att hälsa, miljö och säkerhet är ledord för oss. 

Vårt nya sortiment kommer att lanseras med början i December och löpande i takt med lageromsättningen på nuvarande produkter. Vi har strävat efter att genomföra den här förändringen med så liten störning som möjligt för våra kunder genom att byta så få artikelnummer och namn som möjligt.

Men följande kommer att förändras:

  • Produkter för fordonstvätt som idag har varumärke WashEye och Prorange kommer att få varumärke Lahega. Artikelnamn och artikelnummer är oförändrat.
  • Produkter för fordonstvätt som idag har varumärke Snowclean, SnowChem och Strovels kommer att få varumärke Lahega samt nya artikelnamn och artikelnummer.
  • Ett antal produkter för fordonstvätt kommer att utgå, men vi har sett till att det finns riktigt bra ersättare till samtliga. 

Du som berörs av de här förändringarna kommer inom kort få mer information. Information om förändringarna kommer också att finnas här på vår hemsida.

Vi ser fram emot ett ännu starkare och utvecklat samarbete framöver och att vårt nya erbjudande ska hjälpa er att bli ännu mer konkurrenskraftiga. Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor!