Högtryckstvätt

Autorange Svanenmärkta produkter

Vad är Svanen? Svanen är Nordens officiella miljömärke och det drivs på uppdrag av regeringen, utan bransch- eller vinstintresse. Vad krävs för en Svanenmärkning? Svanen gör en livscykelanalys där de tittar på produktens miljöpåverkan från råvara till avfall. De analyserar produktens innehåll (till exempel kemikalier), hur den framställs (vatten- och energiförbrukning, utsläpp till luft, vatten och mark) och hur produkten tas omhand när den är förbrukad (återvinning och avfall). Svanen begär in intyg och dokumentation på bla kemikalier och på funktionstester. Därefter görs ett kontrollbesök i aktuell produktionsanläggning. Efter godkända kontroller får företaget en licens som ger dem rätt att använda Svanenloggan på sin produkt. Vill du se alla våra Svanenmärkta produkter så skriver du Svanen i sökfältet på vår hemsida. Läs mer om de olika Autorangeprodukterna genom att klicka på bilderna nedan.