Toggla navigering

Plantoflux AT/46-S

= I lager = Beställningsvara = Tillfälligt slut
205 L Plåtfat 82616
Användningsområde
Brandsäker hydraulolja med självsläckande egenskaper
Varumärke
Fuchs
Användningsområde
BESTÄLLNINGS VARA, 6 VECKORS LEVERANSTID. MINSTA ORDER 3000 LITER.   Produkterna i Plantoflux AT-S serien är brandsäkra hydrauloljor med självsläckande egenskaper. De är syntetiska oljor innehållande organiska estrar och speciellt utvalda additiv. Produkterna innehåller inte mineraloljor, är giftfria och utan obehaglig lukt från nedbrytningsprodukter. Plantoflux AT-S oljorna har högre flam- och förbränningspunkter än traditionella mineraloljebaserade hydrauloljor och är särskilt utformade för att minska risken för våldsamma explosioner vid kontakt med öppen eld eller heta metallytor. Dem höga, konstanta viskositetsindexen ger goda smörjnings-prestanda inom ett extremt brett temperaturområde. Produkterna erbjuder hög oxidations- och åldringsbeständighet, utmärkt korrosionsskydd, antislitegenskaper och låg skumningstendens samt snabb vattenseparation som reducerar vatten- och oljeslam. Produkterna i Plantoflux AT-S serien används i första hand som brandsäkra hydraulvätskor i maskiner och anläggningar som drivs vid brandfarliga förhållanden, d v s där öppen eld eller höga temperaturer förekommer och där brandrisken för vätskeläckage är hög, framför allt i stålverk, masugnar, koksanläggningar, i utrustning för stränggjutning etc. Produkterna är generellt applicerbara i alla hydraulsystem där miljöskydd och biologisk nedbrytbarhet är prioriterat. 

Plantoflux AT-S serien är blandbara och kompatibla med konventionella mineraloljor, därför är byte till Plantoflux AT-S möjlig när som helst. Kompatibiliteten är utmärkt med nitrilgummi, teflon-, viton- och silikon elastomerer medan användningen i samband med tätningar och slangar av neopren, eten/propylen, butylacetat och isoprengummi inte är att rekommendera.
Varumärke
Fuchs
Används koncentrerad

Vi levererar endast obrutna kartonger. Antal per kartong varierar beroende på produkt.

© 2019 Clemondo AB