Toggla navigering

Renep Cglp 220

= I lager = Beställningsvara = Tillfälligt slut
205 L Plåtfat 82322
20 L Plastdunk 82063
Användningsområde
För en friktionsfri förflyttning i smörjspalten
Varumärke
Fuchs
Användningsområde

Renep CGLP 220 har noggrant utvalda basoljor med anpassade tillsatser garanterar en praktiskt taget friktionsfri förflyttning i smörjspalten. Tack vare vidhäftande och ytaktiva skikt minimeras den inre friktionen, vilket också minimerar effektåtgången för matningen. Det låga friktionstalet och säkert förebyggande av stick-slip och ryckighet har bland annat konstaterats genom mätning i SKC Techniks tribometer för olika materialytor och olika hastigheter. Kombinationen GG 25/SKC 3 gav extremt låga friktionstal på 0,089 för Renep CGLP 68 och 0,064 för Renep CGLP 220. Även i närvaro av vattenblandade kylvätskor och under höga tryck har dessa utmärkta friktionsegenskaper kunnat påvisas.

ISO VG 220, CLP 220, CGLP 220, HLP 220, viskositetsindex 100

Varumärke
Fuchs
Den måttnoggrannhet och ytjämnhet som kan uppnås vid skärande bearbetning är beroende av verktygsmaskinernas bearbetningsnoggrannhet. Valet av olja till glidbanorna i maskinen har stor betydelse för den precision som kan uppnås i bearbetningen. För att undvika räfflingar på arbetsstyckets yta måste det finnas en smörjfilm med hög vidhäftning också när matningen sker långsamt och yttrycket är högt. Först då kan man vara säker på matningen sker ryckfritt, också i närvaro av kylvätska. Fenomen som stick-slip och bäddvibrationer har samma bakgrund, och kan förebyggas med Renerp CGLP.

Vi levererar endast obrutna kartonger. Antal per kartong varierar beroende på produkt.

© 2019 Clemondo AB