Toggla navigering

Saneron

= I lager = Beställningsvara = Tillfälligt slut
25 L Plastdunk 11420025
Användningsområde
Odörbekämpningsmedel för illaluktande vattensystem
Varumärke
Lahega
Användningsområde

Odörbekämpningsmedel för illaluktande vattensystem med låg syrehalt, såsom avloppsbrunnar och biltvättars reningsverk.

Produktens nitrat-innehåll motverkar att organiskt material omvandlas till illaluktande, giftigt och korrosivt svavelväte eller s k sulfid.

Varumärke
Lahega
Dosera medlet kontinuerligt med pump e dyl direkt i vattensystemet. Efter eliminering av svavelvätet testas optimal doseringsgrad fram. Denna bör sedan regelbundet kontrolleras. Doseringen är generell och kan variera utanför angivet intervall, beroende på systemets renhet, temperatur och flöde. Daglig dosering: 0,25–2 liter / 10m3.

Vi levererar endast obrutna kartonger. Antal per kartong varierar beroende på produkt.

© 2019 Clemondo AB