Våra erbjudande

Tvål & Hygien

Städ

Industri

Clemondos rengöringslösningar tas fram för att vara så klimatsmarta som möjligt. Maximal effekt med minimal påverkan på miljön är målet. Finns det möjlighet att

byta ut farliga råvaror till mindre farliga så görs det utan undantag, helt enligt substitutionsprincipen. Under tillverkning följs miljöpåverkan i varje steg via fabrikens kontrollprogram – allt för att öka säkerheten så mycket som möjligt. När Clemondos produkter når dig ingår även information och stöd kring hantering,

förvaring, dosering och användning.

Ditt miljöarbete är också vårt

Du köper inte bara en produkt hos oss. Du är vår partner. Därför kan du alltid få teknisk support av Clemondos egna kemister eller få stöttning och rådgivning i arbete med hygienplaner, egenkontroll, lagring och transportering av farligt gods. Diskutera utsläppsfrågor och få hjälp med att analysera både processvätskor och vattenprov i våra laboratorier, så att du vet hur miljöpåverkan i företaget ser ut.

Tillsammans med oss kan ditt företag bli ännu bättre på att nå era miljömål.

Närproducerat

Vi utvecklar och tillverkar våra produkter i Sverige. Det innebär att de är anpassade till vårt nordiska klimat och att det blir kortare transporter. Det innebär också att vi producerar under ett omfattande regelverk när det gäller miljö och arbetsmiljö. En konsekvens är att vi återvinner diskvatten från produktionen för att tillverka nya produkter, istället för att släppa ut i avlopp.

Copyright © 2020 Clemondo AB.