Morgondagens mobilitet – hur transporterar vi oss i framtiden?

Morgondagens mobilitet – hur transporterar vi oss i framtiden?

De senaste 50 åren har den moderna fordonstekniken i många fall varit densamma – fram tills nu. Idag står vi inför ett revolutionerade skifte som på sikt helt kommer att förändra vår mobilitet. Men vad driver denna förändring? Svaret stavas hållbarhet, en kraft som omformar hela fordonsindustrin och vårt sätt att tänka kring transport. Vi på Clemondo spånar kring framtiden.

Enligt Naturvårdsverket står inrikes transporter för nästan en tredjedel av det totala utsläppet av växthusgaser i Sverige och det är utsläppen från vägtrafiken som är de mest dominerande. Liknande siffror uppmätts runt om i världen, och i exempelvis USA står landets transporter för 70 procent av all inhemsk oljeförbrukning.

Elektrifieringen tar över

Det är tydligt att fordonsindustrin bär ett stort ansvar och ett steg i rätt riktning är utvecklingen av elbilar. Idag erbjuder de flesta bilmärken elbilar, och nyligen meddelade Volvo att de senast 2030 ska sluta tillverka bilar med förbränningsmotorer. Förutom ökad medvetenhet och krav från bland annat myndigheter, är sjunkande priser på litiumjonbatterier en av anledningarna till ökningen av antalet elbilar. På tio år har kostnaden för litiumjonbatterier nämligen minskat med över 90 procent.

Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån var 32 procent av alla nyregistrerade bilar i Sverige 2023 elbilar. Det är en stor skillnad jämfört med för bara några år sedan, då den svenska bilflottan bestod av endast 0,1% elbilar. 

Självkörande bilar snart verklighet

Vid sidan om elektrifieringen växer också en annan fordonstrend fram – självkörande bilar. Många bilar idag kan redan parkera och bromsa själva, men snart kommer vi att se bilar köra helt på egen hand. I vissa delar av världen är fenomenet faktiskt redan verklighet. I Kina lanserade man redan 2021 helt förarlösa taxibilar.

Troligen kommer den självkörande bilen att fylla en helt annan funktion än den traditionella. När vi inte längre behöver fokusera på att köra bil, kan tiden i bilen i stället ägnas åt annat som jobb eller avslappning. Självkörande bilar kommer också förändra infrastrukturen eftersom behovet av parkeringsplatser minskar.

Bildelningstjänster blir vanligare

Sättet att äga bil kommer på sikt även det att förändras. Enligt en undersökning från Kvdbil, genomförd 2019, uppgav 25 procent att de i framtiden inte kommer att äga sin egen bil. Det var framför allt den yngre målgruppen i storstäder som ställde sig positiva till bildelningstjänster. I storstäder är också transporttjänster som Uber och Bolt populära, och i dessa områden är många även vana att transportera sig på andra sätt än med egen bil.

Framtiden kräver nya rutiner

Men med skiftet från fossila bränslen till el kommer även en rad utmaningar. Framför allt handlar det om infrastruktur; hur ska vägar och städer förändras för att passa den nya tekniken? Här är laddning en utmaning och för att skiftet ska fungera krävs ett utbrett nät av laddningsstationer. Förutom privata laddare i hemmen behövs också publika laddare på till exempel arbetsplatser, köpcentrum och hotell.

För tyngre transporter, som eldrivna lastbilar, finns också ett behov av snabbladdare. För att transportkedjan av godstrafik ska fungera behöver fordonen kunna laddas snabbt, på många platser. Här blir även bekvämligheten runt laddstationerna viktig. Hur kan föraren effektivt nyttja sin tid medan fordonet laddar? Kan det i närheten finnas till exempel kontorsplatser, restauranger eller gym?

Många aspekter kräver fortfarande en lösning. Vad händer om batteriet laddar ur mitt på motorvägen? Måste en bärgare komma och forsla bilen till närmsta laddstation, eller finns det smidigare sätt? Ett extrabatteri att koppla på i nödsituationer eller portabla akutladdare som kan plockas fram av Assistancekåren? Spännande frågeställningar som i framtiden kommer bli allt viktigare.

Hållbarhet nyckel till lönsamma affärer

Det går med säkerhet att säga att vårt sätt att transportera oss kommer att förändras i framtiden. I takt med ökad miljömedvetenhet i samhället, fler riktlinjer och lagkrav från våra myndigheter, så kommer utvecklingen av nya teknologier, bränslen och rengöringsmedel fortsätta att expandera.

Vi företag måste reflektera över de möjligheter som uppstår i den nya eran. Vi måste utvärdera hur vårt erbjudande kan bli starkare med hjälp av hållbar utveckling som drivkraft, och hur vi kan använda det som en konkurrensfördel.

Greenium ett hållbart exempel

Ett exempel på hur hållbar utveckling kan användas som en konkurrensfördel är vår växtbaserade produktserie Greenium. Den väcktes till liv ur insikten att vi som företag måste tänka och agera mer hållbart. Traditionellt inom vår bransch har rengöringsmedel tillverkats av skadliga kemikalier som t ex petroleum. Med Greenium ville vi utmana normen för vad ett rengöringsmedel borde innehålla och tillverkade en produkt fri från skadliga ämnen.

Greenium förändrade inte bara tillverkningsprocessen, den gör också att vi bättre kan uppfylla de hållbarhetskrav som allt fler konsumenter ställer. Dessutom har det gjort oss mer anpassningsbara gentemot myndigheternas krav kring användning av kemikalier. Vi tror att regelverket för kemikalier och farliga ämnen kommer bli ännu strängare i framtiden. Det kommer då fortsatt att påverka vår verksamhet och vårt erbjudande. Och vi ser ännu fler möjligheter i det.

Vill du veta mer om hur du gör hållbarhet till en naturlig del av din affär? Läs vår andra artikel om ämnet.

Dela

Your feelings about the post?

21 % överväger att byta jobb på grund av hälsoskäl – problematiskt för både individer och företag
Previous article

21 % överväger att byta jobb på grund av hälsoskäl – problematiskt för både individer och företag

Next article

Hållbarhet som konkurrensfördel – så utmanade Clemondo kemiindustrin

Hållbarhet som konkurrensfördel – så utmanade Clemondo kemiindustrin

Läs vår guide

10 arbetsmiljö-faror att ha koll på i bilvårdshallen 

CTA-Clemondo-Content-offer-Skydda_dina_medarbetare-231204

Läs vår guide

10 tips på hur du kommer igång med ditt hållbarhetsarbete

MOCK1-Clemondo-Content-offer-la_t_ha_llbarhet_driva_din_affa_r_-240229
Copyright © 2020 Clemondo AB.