nollbarhet-header

Hållbarhet och nollbarhet

Vår vision är enkel. År 2030 ska vi nå nollbarhet vilket innebär noll negativ påverkan på luft, mark och vatten under tillverkning, transport och användning samt arbetsmiljö. Ett sätt för oss att visa omtanke för såväl våra kunder och användare som för våra anställda och planeten i stort.

Vad innebär nollbarhet?

Vår vision kring nollbarhet handlar i stort om att vi på Clemondo ska vara en helt klimatneutral verksamhet år 2030. En ambitiös och djärv vision som genomsyrar alla beslut och områden i bolaget, från transport, logistik och inköp till energi, produktion och försäljning. Genom att aktivt arbeta mot vår vision och hela tiden utmana oss själva i vår verksamhet strävar vi efter att på sikt kunna ta den ledande positionen inom segmentet hållbara rengöringsmedel.

vad-innebar-nollbarhet-1500
varfor-nollbarhet-1500

Varför nollbarhet?

Precis som allt annat i vår verksamhet kommer idén om nollbarhet från vår grundvärdering omtanke. För oss är det självklart att värna om det som finns omkring oss och planeten är inget undantag. Statistiken talar sitt tydliga språk, för att kommande generation ska få en behaglig plats att leva på måste vi agera här och nu. Vi på Clemondo har valt att göra skillnad och vi hoppas du vill göra detsamma.

Copyright © 2020 Clemondo AB.