Hållbarhet som konkurrensfördel – så utmanade Clemondo kemiindustrin

Hållbarhet som konkurrensfördel – så utmanade Clemondo kemiindustrin

Kemiindustrin har länge präglats av skadliga produkter innehållande petroleum. För några år sedan valde Clemondo att utmana branschen och utvecklade den växtbaserade produktserien Greenium. Men hur vågade Clemondo bryta traditionen och använda hållbarhet som en konkurrensfördel? Företagets CSO Veronica Sköld berättar.

”Kemiindustrin är en traditionell bransch som inom vissa områden inte kommit så långt sett ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi märkte att det inte fanns någon som hade tagit ett ägarskap i frågan och vi såg ett utrymme på marknaden att skapa nya värden för våra kunder. Tidigare var lågt pris och starka produkter några av de viktigaste aspekterna för att konkurrera, men vi ville hitta ett nytt sätt att göra det på”, säger Veronica Sköld, Chief Strategy Officer på Clemondo.

Petroleumbaserade produkter en miljöbov

Clemondo lokaliserade snabbt att det framför allt var deras petroleumbaserade produkter som var den största miljöboven i både i sin egen och i kundernas verksamhet. Under lång tid hade användningen av petroleum i fordonsrengöring varit en norm, men i takt med att hållbar utveckling blev allt viktigare i samhället började Clemondo på allvar ifrågasätta användningen av petroleum i sina produkter.

”Tittar man på vart världen är på väg, inser man snabbt att rengöringsmedel med petroleum är en ’giftig affärsidé’. Strängare EU-krav, och framför allt en förändrad attityd hos den yngre  generationen gör att det kommer vara nästintill omöjligt att sälja den typen av produkter i framtiden. Vi kom till en punkt där vi fick ta ställning; antingen väntar vi och blir i framtiden tvingade att förändra våra produkter, eller så gör vi det nu och är på så vis med och driver förändringen”

Utvecklade växtbaserad produktserie

Clemondo valde snabbt det senare alternativet och började undersöka hur de kunde skapa mer hållbara produkter utan petroleum. Resultatet blev Greenium, en produktserie som håller lika hög kvalitet som tidigare men som i stället för petroleum består av växter. Ett nytt och vågat drag som för många i den traditionella kemibranschen kanske hade känts främmande, men som för Clemondo kändes helt rätt.

”Många undrar hur vi vågade skapa en så nytänkande produkt inom den traditionella branschen, men mitt svar är alltid ’hur skulle vi inte våga?’ För oss var det på sikt en överlevnadsfråga som vi ville nyttja till vår fördel. Jag tror många vill vara annorlunda men vågar inte, vilket är synd, eftersom priset man betalar för att stå stilla oftast är högre än det man betalar för att satsa”

Olika mognadsgrad hos kunderna

När Greeniumserien lanserades var responsen på produkterna till en början blandad och mycket berodde på mognadsgraden hos kunderna. Hos de bolag som hade hållbarhet högt upp på sin agenda togs produkterna emot väl, men för de bolag med en sekundär syn på hållbarhet var tröskeln betydligt högre.

”I vårt initiala försäljningsarbete så insåg vi att det fanns ett stort behov av att utbilda våra kunder, dels i nyttan av att gå ifrån traditionella och skadliga alternativ, dels i hur produkterna ska användas på bästa sätt. Vi fick visa för våra kunder att resultatet faktiskt blir lika bra som med traditionella rengöringsmedel, och att man inte behöver få ont i huvudet av rengöringsprodukter, vilket verkligen har varit en aha-upplevelse för många”

Pågående omställning

Idag har det gått fyra år sedan Clemondo lanserade sina första Greeniumprodukter, och idag utgör de växtbaserade produkterna 40 % procent av bolagets försäljning av egentillverkade produkter inom segmentet fordon. Veronica berättar att balansen mellan de nya och de gamla produkterna är en utmaning. När är det läge att släppa de gamla petroleumbaserade produkterna för att helt och hållet satsa på de växtbaserade?

”Det är en pågående omställning som vi just nu är mitt i. Vi har fortfarande många kunder som inte är mogna att satsa på Greenium. Vi har full förståelse för att olika bolag behöver olika lång tid för sin omställning, och för oss är det viktigt att vara en partner för framtiden.”

Vill ligga steget före

I framtiden är Clemondos målsättning att hela deras affär ska vara förnybar. Just nu ligger fokus på att hjälpa kunderna att möta EU:s direktiv kring hållbarhetsrapportering. Direktiven träffar många av Clemondos kunder redan i år och 2026 även Clemondo.

”Vi ser redan nu en ökad efterfrågan på livscykelanalyser och ökad transparens när det kommer till produktinnehåll. För oss är det viktigt att sikta på att ligga steget före och vi vill att våra kunder ska kunna lita på vår kompetens”, avslutar Veronica.

Vågar göra skillnad

I en värld där konkurrensen blir allt tuffare och konsumenterna mer medvetna, är Clemondo ett lysande exempel på hur hållbarhet kan förvandlas till en konkurrensfördel. Genom att utmana branschen och utveckla växtbaserade produkter har företaget visat att det är möjligt att inte bara göra skillnad, utan också driva lönsamma affärer. En strategi som i grund och botten handlar om att våga, att våga vara annorlunda och våga göra skillnad.

Dela

Your feelings about the post?

21 % överväger att byta jobb på grund av hälsoskäl – problematiskt för både individer och företag
Previous article

21 % överväger att byta jobb på grund av hälsoskäl – problematiskt för både individer och företag

Next article

Autowashs hållbarhetsresa

Autowashs hållbarhetsresa

Läs vår guide

10 arbetsmiljö-faror att ha koll på i bilvårdshallen 

CTA-Clemondo-Content-offer-Skydda_dina_medarbetare-231204

Läs vår guide

10 tips på hur du kommer igång med ditt hållbarhetsarbete

MOCK1-Clemondo-Content-offer-la_t_ha_llbarhet_driva_din_affa_r_-240229
Copyright © 2020 Clemondo AB.