Toggla navigering
Laddar

Vår historia

Lahega AB grundades år 1958 av LArsen, HEgelund och GAndry i lokaler på Sjögatan i Helsingborg. Fram till 1963 var verksamheten helt inriktad på försäljning av bilvårdsprodukter. För att kunna tillverka egna produkter själva valde man att flytta till lokaler belägna på Södra Brunnsvägen i Helsingborg år 1961.

Efter fem års samarbete köpte Hegelund ut de två danska kollegorna ur bolaget och flyttade företaget till den gamla prästgården belägen på Rausvägen.

1982 övertogs Lahega AB av företaget Nordtend AB, då lokaliserat på Fäktmästaregatan, för utnyttjande av produktionskapaciteten. Tre år senare beslutade Nordtend att flytta tillbaka sin verksamhet till Stockholm. Efter kontakt med en företagskonsult fann företaget en intressent - Jan Lindgren som då drev Anaco Sverige AB.

Med Anaco ökade sortimentet och företaget expanderade kraftigt. Den kraftiga expansionen föranledde 1988 byggandet av en avancerad fabrik på 6 500 m2. Företaget ändrade i samband med detta namn till Lahega Kemi AB.

2010 byggdes företagets lokaler ut ytterligare till en total yta på 13 500 m2. Fabriken är idag en av Europas modernaste Kemisk-tekniska fabriker med ett produktionstillstånd på 30 miljoner liter per år.

© 2019 Clemondo AB