Des +45

= I lager = Beställningsvara = Tillfälligt slut
Plastflaska 1 L
(säljes 12 per förpackning)
17040001
Plastdunk 5 L
(säljes 2 per förpackning)
17040005
Plastflaska 300 ml
(säljes 24 per förpackning)
17049300
Beskrivning

LIV DES +45 är en isopropanolbaserad ytdesinfektion med rengörande verkan.

Produkten kan användas inom områden där mikrobiologisk smittspridning skall förhindras. Exempelvis vård & omsorg, veterinärmedicin, laboratorieverksamhet, livsmedelsindustri och motsvarande områden. Avsedd för ytor kontaminerade med kroppsvätskor, blod osv. Innehåller tensid. Fri från Castor Oil.

LIV DES +45 innehåller 45 vol% isopropylalkohol med en tillsats av tensid för att få en rengörande effekt. LIV DES +45 är godkänd för desinficering av Siemens Acuson ultraljudsgivare.

Produkten uppfyller de europeiska normerna för desinfektionsmedel EN1276, EN1650, EN14476 (höljesförsedda virus), EN14348, EN14561 och EN14562.

Bekämpningsmedel behörighetsklass 2 och 3, Reg nr 5542. Biocidprodukt innehållande ett verksamt ämnen som är godkänt enligt biocidförordningen (EU) 528/2012.

Varumärke
Liv
LIV Ytdesinfektion +45 används outspädd. Spruta ut rikligt med desinfektionsmedel på ytan som skall desinficeras och stryk noggrant ut och bearbeta ytan med en ren torkduk eller luddfritt papper. Det är viktigt att ytan är fuktig under hela verkningstiden. Verkningstiden är olika beroende på applikationsytan. Ytan ska lufttorka. Ytor som kommer i direktkontakt med livsmedel skall eftersköljas med rent vatten. Använd skyddshanskar för att förhindra uttorkning av huden Dosering Applicera flytande koncentrat flödigt på ytan. Verkningstid: Information finns på baksidesetiketten.
Copyright © 2020 Clemondo AB.