Liv Des +45

Plastflaska 1 L (12 st/frp)
Finns i lager
17040001
Plastdunk 5 L (2 st/frp)
Finns i lager
17040005
Plastflaska 300 ml (24 st/frp)
Finns i lager
17049300
Beskrivning

Ytdesinfektion som innehåller 45 vol% isopropylalkohol med en tillsats av tensid för att få en rengörande effekt. Produkten kan användas inom områden där mikrobiologisk smittspridning skall förebyggas och förhindras. Avsedd för ytor kontaminerade med kroppsvätskor, blod osv. Fri från Castor Oil. Produkten är godkänd för desinficering av Siemens Acuson ultraljudsgivare.

Produkten uppfyller de europeiska normerna för desinfektionsmedel
Bactericidal     EN13727                                    1min
Bactericidal     EN13697                                    1min
Bactericidal     EN16615                                    5min
Yeasticidal       EN13624                                    1min
Yeasticidal       EN16615                                    5min
Mycobactericidal EN14348                               5 min
Virucidal          EN14476                                   
   Höljeförsedda virus                                       30sek

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning

Varumärke
Liv
LIV Ytdesinfektion +45 används outspädd. Spruta ut rikligt med desinfektionsmedel på ytan som skall desinficeras och stryk noggrant ut och bearbeta ytan med en ren torkduk eller luddfritt papper. Det är viktigt att ytan är fuktig under hela verkningstiden. Verkningstiden är olika beroende på applikationsytan. Ytan ska lufttorka. Ytor som kommer i direktkontakt med livsmedel skall eftersköljas med rent vatten. Använd skyddshanskar för att förhindra uttorkning av huden Dosering Applicera flytande koncentrat flödigt på ytan. Verkningstid: Information finns på baksidesetiketten.
Copyright © 2020 Clemondo AB.