header-Greenium-fordonsvard-220322

Framtiden börjar idag

Vi på Clemondo vill visa omtanke om världen omkring oss och ta ansvar för kommande generation. Som ett steg i vår nollbarhetsvision har vi utvecklat Greenium, vårt sortiment med miljöprofil. Genom att aktivt arbeta med att utveckla gröna produkter gör vi det enklare för dig att göra hållbara val.

Ett varumärke utvecklat för morgondagen

Vi på Clemondo vill visa omtanke om världen omkring oss och ta ansvar för kommande generation. Som ett steg i vår nollbarhetsvision har vi utvecklat Greenium, ett växtbaserat sortiment som gör skillnad på riktigt. Greenium minimerar påverkan på vår miljö utan att tumma på effektiviteten. Genom att aktivt arbeta med att utveckla gröna produkter gör vi det enklare att göra hållbara val.

greenium-Lahega-1500
greenium-Revolutionerade_resultat--1500

Revolutionerade resultat

Lahega Greenium är en svensktillverkad växtbaserad produktserie för fordonsvård som har upp till 95 % lägre miljöpåverkan jämfört med traditionella petroleumbaserade produkter. Förutom att vara extra hållbara, är produkterna också betydligt effektivare. Studier visar bland annat att den mekaniska bearbetningen blir upp till 37 % lägre och att glansen upplevs bättre. Helt enkelt mindre slitage och renare resultat som dessutom är snällt mot miljön. Dessutom ger Greenium upp till 50% bättre utsläppsvärden.

Varför Greenium för fordonsvård? 

Fördelarna med Greenium är många. Förutom nästintill obefintlig påverkan på miljö bidrar det också till en effektivare arbetsvardag som i sin tur leder till ökad lönsamhet.

vattenrening-1000

Bättre utsläppsvärden

Greenium har upp till 50 % bättre utsläppsvärden. Snabbseparerande enligt IVL ll test.

rengora-lokal-1000

Svensktillverkat

Greenium utvecklas och tillverkas i Sverige. Egen produktion och lager förkortar transporter och minskar utsläpp.

gettyimages-600683251-170667a

Upplever bättre glans

Testpersoner upplever att Greenium ger bättre glans än konventionella medel.

gettyimages-590774331-170667a-fix

Växtbaserade

Greenium är en växtbaserad produktserie för fordonsvård.

service-1000

Mer effektivt

Greenium har upp till 95 % lägre miljöpåverkan jämfört med traditionella rengöringsmedel.

kemi-1000

Lägre mekanisk bearbetning

Greenium kräver upp till 37 % lägre bearbetning vilket spar material, pengar och personal.

Greeniumprodukter för fordonsvård

Greeniumsortimentet innehåller svensktillverkade produkter inom fordonsvård. Alla produkter är växtbaserade och noggrant utvecklade av våra kunniga kemister.

Lahega Greenium Kallavfettning

Ett kallavfettningsmedel baserat på hållbara, vegetabiliska och förnyelsebara råvaror för borttagning av svårlösliga oljeföroreningar såsom asfalt, tjära, vägsalt med mera på fordon och motorer.

Lahega Greenium Interiörtvätt

Lahega Greenium Spolarvätska Polar

Lahega Greenium spolarvätska löser effektivt upp vägsalt, trafikfilm och andra föroreningar på bilrutan och strålkastarna

Copyright © 2020 Clemondo AB.