Des 70

= I lager = Beställningsvara = Tillfälligt slut
Plastflaska 1 L 17030001
Beskrivning

LIV Ytdesinfektion 70 är ett etanolbaserat desinfektionsmedel för desinficering av rengjorda ytor. Produkten användes för att förebygga och förhindra mikrobiologisk smittspridning.

LIV Ytdesinfektion 70 innehåller 70 vol% denaturerad alkohol avsedd för desinficering av rena ytor.Produkten är effektiv mot bakterier, svamp och virus. Exempel på användningsområden är inom vård & omsorg, veterinärmedicin, laboratorieversamhet, livsmedelsindustri och motsvarande områden. Fri från Castor Oil. Uppfyller de europeiska normerna för desinfektionsmedel EN-1276, EN-1650 och EN13697. Produkten är ofärgad.

Varumärke
Liv
Använd skyddshandskar att förhindra uttorkning av huden. Produkten skall användas koncentrerat. Spruta ut desinfektionsmedlet flödigt. Stryk sedan ut det noggrant över ytan med en torkduk eller ett luddfritt papper. Låt därefter ytan självtorka (minst 1 minut).

LIV Ytdesinfektion 70 används outspädd. Spruta ut desinfektionsmedel på ytan som skall desinficeras och stryk noggranns ut medlet med en ren torkduk eller ett luddfritt papper. Låt medlet verka på ytan i 1min. Låt lufttorka.Använd skyddshanskar för att förhindra uttorkning av huden.
Copyright © 2020 Clemondo AB.