Roxy

Plastdunk 25 L
Finns i lager
16020025
Beskrivning
Högkoncentrerat surt rengöringsmedel för bilar, tåg och andra rälsfordon, men även för tvätt av maskinell utrustning som transporterats oskyddat på järnväg. Används mot flygrost, dubbstänk och den gulaktiga film som förekommer på bilfälgar vintertid. Även lämpligt för tvätt av båtars vattenlinje.
Produktfakta
pH-värde (konc): ca 1,5
Varumärke
Lahega
Används koncentrerad eller späds med upp till 2 delar vatten.

1. Applicera med syrafast lågtrycksspruta. Vertikala ytor påförs nerifrån och upp.
2. Låt medlet verka någon minut, vid behov bearbeta ytan med en borste.
3. Högtryckstvätta och avsluta med noggrann avspolning med lågt vattentryck.

Applicera aldrig på varm yta och förhindra intorkning. Iakttag försiktighet på omlackerat samt känsliga metaller såsom exempelvis varmförzinkade/galvaniserade ytor. Undvik all kontakt och blandning med klorhaltiga och alkaliska medel.

Förvaras i normal rumstemperatur. Produkten ska förvaras frostfritt.
Copyright © 2020 Clemondo AB.