Serit Combi

Plastdunk 25 L
Finns i lager
11220025
Plastfat 205 L
Finns i lager
11220210
IBC 1000 L
Finns i lager
11221000
Beskrivning
Högalkaliskt grovrengöringsmedel för skurmaskiner, kombiskurmaskiner och manuell användning. Avlägsnar fet ingrodd smuts på väggar och golv i biltvätthallar, garage och lagerlokaler. Löser även effektiv kåda på sågklingor mm. Produkten är lågskummande.
Varumärke
Strovels
Används enligt maskintillverkarens anvisningar. Vid manuell rengöring: Applicera med lågtrycksspruta, borste e dyl. Låt medlet verka någon minut och vid behov bearbeta ytan med en borste. Avsluta med noggrann avspolning med lågt vattentryck. Späds med vatten i förhållande 1:5-1:20 (5-20%).
Copyright © 2020 Clemondo AB.