Serit Special

Plastdunk 10 L
Finns i lager
11340010
Beskrivning
Förstärkt surt rengöringsmedel för borttagning av kalk, cement, oxid, rost och järnfläckar på väggar, portar samt golv.
Varumärke
Strovels
Produkten spädes med vatten 1:1-1:5. Häll produkten i vattnet, ej tvärtom.
Copyright © 2020 Clemondo AB.