Syrax

Plastdunk 10 L
Finns i lager
14380010
Beskrivning
Syrax är ett extra kraftfullt koncentrerat rengöringsmedel för borttagning av rost, oxid, kalksten, cement- och betongrester. Lämplig på flertalet ytor av sten och järnhaltig metall samt för generell rostborttagning, tvätt av cementblandare, vattenrör och t.ex reningsverkens slampressdurkar. Går även att använda för rengöring i kar.
Varumärke
Strovels
Spädes med kallt eller rumstempererat vatten i förhållande 1:1 till 1:10 beroende på föroreningsgrad. Häll syran i vattnet, ej tvärtom.
Copyright © 2020 Clemondo AB.