Acifoam 45

Plastdunk 25 L
Finns i lager
10400025
Beskrivning

Sur skumrengöring för avkalkning av maskinell utrustning inom livsmedelsindustrin eller motsvarande områden. Lämplig även för generell avkalkning av syratåliga golv och väggytor i våtutrymmen.

Surt skumrengöringsmedel som avlägsnar kalk,proteinhaltiga och mineraliska orenheter påmaskinell utrustning inom livsmedelsindustrin. Väldigt fin finisch erhålls på rostfria ytor. pH i koncentrat är <1.

Varumärke
Strovels
Spädes med vatten enligt doseringsanvisningar. Applicera med skumutrustning jämnt över ytan. Vertikala ytor påförs nedifrån och upp. Arbetstemp. +20 till +50°C. Verkningstid 10-30 minuter. Vid behov bearbeta med borste. Undvik intorkning och skölj av med vatten. Undvik att applicera på känsliga metaller såsom t.ex aluminium, zink och dylikt. Dosering Skumrengöring: 1:5-1:10 (5-10%) Manuell avkalkning: 1:5-1:20 (5-20%) Vid spädning: häll alltid syran i vattnet, ej tvärt om.
Copyright © 2020 Clemondo AB.