Virkon S

Plastdunk 5 kg (10 st/frp)
Beställningsvara
50001
Beskrivning

Virkon S användes inom human- och djursjukvård i djurstallar, växthus, kläckerier, potatislager, transportfordon, minkfarmer, fiskodlingar, lagerrum för grönsaker m.m. Användes även till föremål i anslutning till ovanstående t.ex. stöveldesinfektion och desinfektion av instrument. Medlet har ett brett verkningsspektrum. Virkon S är ett patenterat biologiskt nedbrytbart desinfektionsmedel. Desinfektionen ska föregås av rengöring för optimalt desinfektionsresultat. pH i 1%-ig lösning är ca 2,6. Virkon S är ett oxiderande medel med kaliumperoximonosulfat som aktiv substans.

Varumärke
Appliceras med lämplig utrustning efter att produkten spätts med vatten enligt doseringsanvisning. Obs! Desinfektion bör endast utföras på rengjord yta. Desinfektion av stallar, växthus och andra lokaler, samt transportfordon : 1.0 - 2.0 % Desinfektion vid parvovirus : 2.0 % Rengöring och desinfektion av instrument : 0.5 - 1.0 % Desinfektion av vattenledningssystem : 0.25 - 1.0 %, Låt verka i max 10 min Kontinuerlig desinfektion av dricksvatten : 0.1%. Dimning efter ytdesinfektion : 1.0% Luftdesinfektion över djur : 0.5%
Copyright © 2020 Clemondo AB.