Alkacip 9

Plastdunk 25 L
Finns i lager
14040025
Beskrivning

Alkaliskt flytande maskindiskmedel för diskmaskiner med automatisk indosering av diskmedel.
Lämplig för disk inom livsmedelsindustrin, storkök, restauranger, hotell eller motsvarande områden.

Alkaliskt flytande maskindiskmedel som effektivt löser upp fett, olja, proteiner, äggviteämnen och övriga matrester.

Varumärke
Strovels
Spädes med vatten enligt doseringsanvisningar. Unvik att diska utrustning av lättmetall. Doseras automatiskt i diskmaskinens vattensystem så att man erhåller en 2-5%-ig lösning i systemet. Rekommenderad sköljvattentemperatur : 80°-90°C
Copyright © 2020 Clemondo AB.