AdBlue

Plastdunk 5 L (3 st/frp)
Finns i lager
10390005
Plastdunk 10 L
Finns i lager
10390010
Plastfat 210 L
Finns i lager
10390200
IBC 1000 L
Finns i lager
10391000
Beskrivning
Reducerar NOx i avgaserna från dieselfordon genom att omvandla avgasernas kväveoxider till ofarlig kvävgas och vattenånga.
Varumärke
Lahega
AdBlue® är framtagen för alla moderna personbilar, lastbilar och bussar som är utrustade med en SCR-katalysator. AdBlue® används i enlighet med fordonstillverkarens anvisningar och påfyllning skall alltid ske i avsedd separat tank för AdBlue®. Tillsätt aldrig AdBlue® direkt i dieselbränslet. Utan kontinuerlig tillförsel av AdBlue® kan SCR-utrustningen skadas. Kontrollera därför alltid vätskenivån med jämna mellanrum. Beräknad åtgång: ca 4–6% av den totala bränsleförbrukningen beroende på vilka utsläppskrav som skall uppfyllas. DIN 70070. ISO 22241. AdBlue® är ett registrerat varumärke som tillhör VDA (Verband der Auto-mobilindustrie) och som används på licens.
Copyright © 2020 Clemondo AB.