Tar Solv 71w

Plastdunk 5 L (2 st/frp)
Finns i lager
43710005
Plastdunk 25 L
Finns i lager
43710025
Plastfat 205 L
Tillfälligt slut
43710210
IBC 1000 L
Finns i lager
43711000
Beskrivning
Tar Solv 71W är ett kraftfullt lågaromatiskt kallavfettningsmedel för borttagning av svårlösliga oljeföroreningar, tjära, asfalt och dylikt på fordon, motorer och maskinell utrustning. Produkten fungerar utmärkt även på fuktiga ytor.
Varumärke
Lahega
Produkten ska användas koncentrerad och får inte spädas med vatten.

1. Applicera med lågtrycksspruta. Används enbart upp till dörrhandtagen.
2. Låt medlet verka någon minut.
3. Skölj noggrant med vatten, gärna med högtryck.

Använd inte på solbelysta ytor, i temperaturer över +30°C eller på varma ytor. Förhindra intorkning. Använd inte på plast- och gummidetaljer eller lyktglas. Iakttag försiktighet vid bättringslackerade ytor.

Förvaras i originalförpackning. Skyddas från fukt.
Copyright © 2020 Clemondo AB.