Alkafoam NC20

Plastdunk 25 L
Finns i lager
11930025
Beskrivning

Alkafoam NC 20 är ett kraftfullt alkaliskt skumrengöringsmedel för livsmedelssektorn och motsvarande områden.
Utmärkt för rengöring av produktionslokaler, betonggolv, maskinell utrustning med känliga metaller och dylikt.

Produkten är anpassad för att kunna användas på känsliga metaller som aluminium, zink etc. Innehåller ej lut.

Varumärke
Strovels
Appliceras på ytorna via skumaggregat för att bilda ett stabilt skum Spädes med vatten enligt doseringsanvisning. Dosering Normal rengöring : 1:10 - 1:50
Copyright © 2020 Clemondo AB.