Autosafe 400

= I lager = Beställningsvara = Tillfälligt slut
Plastdunk 25 L
12820025
Plastfat 205 L
12820210
Beskrivning
Extra kraftfullt avfettningsmedel för fordonstvätt och industriell rengöring. Utmärkt för högtryckstvättar och som förtvättmedel i automattvättanläggningar. Avlägsnar snabbt trafikfilm och annan vägsmuts. Högskummande. Produktfakta pH-värde (konc): ca 14.
Varumärke
Lahega
Bruksanvisning Applicera med lågtrycksspruta eller enligt anläggningens/maskinens anvisningar. Låt medlet verka någon minut. Vid behov bearbeta ytan med en borste. Högtryckstvätta och avsluta med noggrann avspolning med lågt vattentryck. Dosering Späds med vatten i förhållande 1:20-1:50 (2-5%). Lagring och hållbarhet Förvaras frostfritt. Användningsföreskrifter Applicera aldrig på varm yta och förhindra intorkning. Iakttag försiktighet på omlackerat och känsliga metaller. Provtvättning rekommenderas.
Copyright © 2020 Clemondo AB.