Autosafe 900

Plastdunk 10 L
Finns i lager
11290010
Plastdunk 25 L
Finns i lager
11290025
Plastfat 205 L
Finns i lager
11290210
IBC 1000 L
Finns i lager
11291000
Beskrivning

Ett extra kraftfullt och högskummande avfettningsmedel med hög fettupplösande förmåga. Det självklara valet mot den riktigt tuffa smutsen. Speciellt lämplig vid tvätt av entreprenadmaskiner, fordon, lantbruksutrustning och liknande. Avlägsnar snabbt trafikfilm och annan vägsmuts.

Svanenmärkt.

pH-värde koncentrat: 10-<11,5

Varumärke
Lahega
Späd 1 del Autosafe 900 med 11-50 delar vatten.

1. Applicera med lågtrycksspruta eller enligt anläggningens/maskinens anvisningar. Önskas ett kraftigt skum, använd skumlans.
2. Låt medlet verka någon minut. Vid behov bearbeta ytan med en mjuk borste eller svamp.
3. Skölj noggrant med vatten, gärna med högtryck.

Undvik att applicera på varm och solbelyst yta och se till att produkten ej torkar in. Iakttag försiktighet med omlackerade fordon och känsliga metaller.

Förvaras frostfritt och i originalförpackning.
Copyright © 2020 Clemondo AB.