De-scaler 5

Plastdunk 25 L
Tillfälligt slut
15990025
Beskrivning
De-scaler 5 är ett svagt, surt rengörings- och avkalkningsmedelmedel för borttagning av metalloxider, kalk och andra oorganiska beläggningar i vattenburna system, såsom exempelvis kyltorn, värmeväxlare, motorkylare och rörsystem. En ren utrustning ger en ökad verkningsgrad. Produkten är även lämplig att använda på känsliga metaller såsom t ex aluminium.
Varumärke
Strovels
Spädes med vatten i förhållandet 1:5 - 1:10.
Copyright © 2020 Clemondo AB.