ProMax 4

1 St
Finns i lager
70022
Beskrivning

Kemblandare för flaskfyllning av Lahega Interior Cleaner 40i, Glass Shine 43i och Multi Shine 66i. Utrustningen ger en mer kostnadseffektiv- och riktig användning av produkterna genom att det blir rätt koncentration och att det går snabbt att göra en brukslösning. Dessutom förbättras arbetsmiljön genom mindre spill och minskad direktkontakt med koncentrerad produkt.

Blandar vatten med koncentrerade produkter till färdig brukslösning med hjälp av ett injektorsystem. Inga elektriska inkopplingar erfordras. För mer information se manual.

ProMax etikett Lahega Glass Shine 43i, artikelnummer 70029.
ProMax etikett Lahega Interior Cleaner 40i, artikelnummer 70032. 
ProMax etikett Lahega Multi Shine 66i, artikelnummer 70033.

Varumärke
Lahega
Flödesvolym 4 l/min. Utifrån val av justermunstycke kan utrustningen ge en koncentration på mellan 0,5-30%. Under 2015 introduceras en ny version som ger upp till 41% koncentration. Se tabell som medföljer utrustningen. Ovan gäller vid 2,76 bar och vattentunn produkt som "koncentrat". Det rekommenderas att uppmätning görs för att säkerställa verklig koncentration med aktuell produkt och aktuellt vattentryck. (Clemondo kan inte ta ansvar för utrustningens funktion för andra produkter än de som vi utprovat/har etiketter till.)
Copyright © 2020 Clemondo AB.