ProMax 16/14

1 St
Finns i lager
70025
Beskrivning

Kemblandare för Lahega Wax Shampoo 45w. Utrustningen ger en mer kostnadseffektiv- och riktig användning av produkten genom att det blir rätt koncentration och att det går snabbt att göra en brukslösning. Dessutom förbättras arbetsmiljön genom mindre spill och minskad direktkontakt med koncentrerad produkt.

Blandar vatten med koncentrerade produkter till färdig brukslösning med hjälp av ett injektorsystem. Inga elektriska inkopplingar erfordras. För mer information se manual.

ProMax etikett Lahega Wax Shampoo 45w, artikelnummer 70028.

Varumärke
Lahega
Flödesvolym 16 l/min. Utifrån val av justermunstycke kan utrustningen ge en koncentration på mellan 0,1-12%. Under 2015 introduceras en ny version som ger 14 l/min och ger upp till 19% koncentration. Se tabell som medföljer utrustningen. Ovan gäller vid 2,76 bar och vattentunn produkt som "koncentrat". Det rekommenderas att uppmätning görs för att säkerställa verklig koncentration med aktuell produkt och aktuellt vattentryck. (Clemondo kan inte ta ansvar för utrustningens funktion för andra produkter än de som vi utprovat/har etiketter till.)
Copyright © 2020 Clemondo AB.