Magic Wash mitt

1 St
Finns i lager
71973
Beskrivning
Magic Wash mitt är en handske med speciell gummiyta för att ta bort hårt sittande partikelsmuts som finns kvar efter vanlig tvätt på bilens lack, rutor och lättmetallfälgar. Avlägsnar snabbt och säkert färgstoft, kåda, flygrost, trädsav m.m. Mycket enkel att använda genom handskutformningen. Rymlig handske med microfiber på ena sidan och en speciell gummiyta på andra. Mått: 22x15 cm. Hållbarhet upp till 60 normalstora bilar beroende på föroreningsgrad.
Varumärke
Innan användning av Magic Wash mitt skall ytan spolas av och tvättas noggrant med hjälp av lämpliga biltvättsprodukter. Använd kallavfettning för tjär/asfaltsfläckar och använd svamp och schampolösning för att avlägnsna annan smuts. Som alternativ till svamp kan microfibersidan av handsken användas under förutsättning att den sköljs ofta. Gummisidan får inte komma i kontakt med kallavfettning. Skölj av tvättad yta noga. Tillse att ytan som skall behandlas inte är varmare än 35 grader C eller kallare än 6 grader C. Använd rikligt med schampolösning eller Body Gloss 30e som smörjmedel och arbeta med gummisidan mycket lätt tryckt mot ytan, från vänster till höger, upp och ner. Undvik cirkulerande rörelser. Skölj handsken löpande under arbetet för att avlägnsa samlade föroreningar och tillför mer smörjmedel. Använd inte ihop med lösningsmedel/Kallavfettning. Använd inte på ytor varmare än 35 grader C eller kallare än 6 grader C. Testa på en mindre yta först. Efter avsköljning och lufttorkning förvaras Magic Wash mitt i torr miljö. Undvik torkning med värmekälla eller förvaring i solljus.
Copyright © 2020 Clemondo AB.