Bio-Protect 2

Plastflaska 250 ml
Finns i lager
54101
Beskrivning
Dieseladditiv för bekämpning av bakterier, mögel och alger.
Varumärke
Tillsätts om möjligt före tankning för bästa möjliga inblandning. Vid stora mängder föroreningar krävs rengöring för att undvika igensatta filtersystem och andra mekaniska problem. Behöver ett dygn för fullständig bekämpning. Används koncentrerat. Förebyggande: 100 ml till 500 liter. Bekämpning: 100 ml till 250 liter.
Copyright © 2020 Clemondo AB.