Autosafe 500

Plastdunk 25 L
Finns i lager
10080025
Plastfat 205 L
Finns i lager
10080210
Beskrivning

Extra kraftfullt avfettningsmedel för fordonstvätt och industriell rengöring. Utmärkt för högtryckstvättar och som förtvättmedel i automattvättanläggningar. Avlägsnar snabbt trafikfilm och annan vägsmuts. Högskummande.

pH-värde koncentrat: ca 13,5

Varumärke
Lahega
Späd 1 del Autosafe 500 med 20-50 delar vatten.

1. Applicera med lågtrycksspruta eller enligt anläggningens/maskinens anvisningar. Önskas ett kraftigt skum, använd skumlans.
2. Låt medlet verka någon minut. Vid behov bearbeta ytan med en mjuk borste eller svamp.
3. Skölj noggrant med vatten, gärna med högtryck.

Undvik att applicera på varm och solbelyst yta och se till att produkten ej torkar in. Iakttag försiktighet med omlackerade fordon och känsliga metaller.

Förvaras frostfritt och i originalförpackning.
Copyright © 2020 Clemondo AB.