Autosafe 648

Plastdunk 5 L (2 st/frp)
Finns i lager
10420005
Plastdunk 25 L
Finns i lager
10420025
Plastfat 205 L
Finns i lager
10420210
Beskrivning

Autosafe 648 är ett kraftfullt medelskummande alkaliskt avfettningsmedel för fordonstvätt och industriell rengöring. . Avlägsnar snabbt fet smuts, trafikfilm och annan vägsmuts. Produkten har låg metallpåverkan. 

Produkten är godkänd av Kemikaliesvepet

pH-värde koncentrat: >13
pH-värde brukslösning: ca 12,9 vid 10%

Varumärke
Lahega
Späd 1 del Autosafe 648 med 7-20 delar vatten.

1 . Applicera med lågtrycksspruta eller enligt anläggningens/maskinens anvisningar.
2. Låt medlet verka någon minut. Vid behov bearbeta ytan med en mjuk borste eller svamp.
3. Skölj noggrant med vatten, gärna med högtryck.

Undvik att applicera på varm och solbelyst yta och se till att produkten ej torkar in. Iakttag försiktighet med omlackerade fordon och känsliga metaller.

Förvaras frostfritt och i originalförpackning.
Copyright © 2020 Clemondo AB.