Autosafe 648

= I lager = Beställningsvara = Tillfälligt slut
Plastdunk 5 L
(säljes 2 per förpackning)
10420005
Plastdunk 25 L
10420025
Plastfat 205 L
10420210
IBC 600 L
10420600
Beskrivning
Autosafe 648 är ett kraftfullt medelskummande alkaliskt avfettningsmedel för fordonstvätt och industriell rengöring. Produkten är godkänd av Kemikaliesvepet. Det avlägsnar snabbt fet smuts, trafikfilm och annan vägsmuts. Produkten har låg metallpåverkan.  pH-värde koncentrat: >13
pH-värde (brukslösning): ca 12,9 vid 10%
Varumärke
Lahega
1. Applicera med lågtrycksspruta eller enligt anläggningens/maskinens anvisningar. 2. Låt medlet verka någon minut. Vid behov bearbeta ytan med en borste. 3. Högtryckstvätta och avsluta med noggrann avspolning med lågt vattentryck. Späds med vatten i förhållande 1:7-1:20 (5-15%) Applicera aldrig på varm yta och förhindra intorkning. Iakttag försiktighet på omlackerat och känsliga metaller. Provtvättning rekommenderas. Förvaras frostfritt.
Copyright © 2020 Clemondo AB.